Khóa học “Sinh trắc vân tay cơ bản” K70 ngày 27/03/2019 tại văn phòng Faca đã thành công tốt đẹp