Niềm vui của Faca khi giúp các em học sinh cấp 3 Định hướng nghề nghiệp thông qua Sinh trắc học dấu vân tay ngày 9/03/2019