GIỚI THIỆU VỀ BÀ PHÓ THỊ HƯƠNG – CEO CỦA CÔNG TY TNHH FACA GLOBAL